Средно училиште на град Скопје
 

 
 

  Средното училиште на Град Скопје “Лазар Танев” е познат и признат центар за образование и обука на професионални кадри за угостителско-туристичката индустрија во Македонија и пошироко.
 
        Училиштето е сместено во Скопје - главниот град на Република Македонија, во подножјето на планината Водно, во населбата Козле.
 
Телефони:
3085-035
локал 103 - референт за вонредни ученици
локал 101 - секретар
Директор :3086-292
 
факс: 3085-036
моб:   075 360-095
          

 
Адреса:
СУГС “Лазар Танев” 
Стрезово бб 
1000 Скопје 
Р Македонија
 
Пристапот до училиштето е обезбеден со автобуските линии број 5 и број 57
 
 
 

mk   en  

 
Работно време на референт за вонредни испити
одговорен наставник
Тодоровска Јагода

ПОНЕДЕЛНИК 09 - 14:00h
ВТОРНИ  9:00 -14:00h
СРЕДА  12:00 -17:00h
ЧЕТВРТОК  12:00-17:00h
ПЕТОК 09:00 - 14:00

Запишување и пријавување
на испити може да се
врши тука и во библиотека
Освоено 3-то место во проектот на Култур Контакт Австрија за Одржлив развој во туризмот 

 

 
Средно Училиште на Град Скопје ''Лазар Танев'' Скопје