Средно училиште на град Скопје
 

 
 
 
 

Почеток на настава
Наставата за новозапишани ученици ПРВА година започнува Понеделник 3ти Август во 08:00h , молиме учениците да бидат присутни во 07:45h.
За редовните ученици од II, III , IV година наставата започнува истиот ден во 09:00h
 

mk   en  

 
Работно време на референт за вонредни испити
одговорен наставник
Тодоровска Јагода

ПОНЕДЕЛНИК 09 - 14:00h
ВТОРНИ  9:00 -14:00h
СРЕДА  12:00 -17:00h
ЧЕТВРТОК  12:00-17:00h
ПЕТОК 09:00 - 14:00

Запишување и пријавување
на испити може да се
врши тука и во библиотека
Освоено 3-то место во проектот на Култур Контакт Австрија за Одржлив развој во туризмот 

 

 
Средно Училиште на Град Скопје ''Лазар Танев'' Скопје