Средно училиште на град Скопје
 

 
 
 
 

Кетеринг услуги

КЕТЕРИНГ УСЛУГИ

  Сите угостителско-туристички профили се инволвирани во изведување на практична настава во угостителско-туристичките објекти во градот и во изведба на КЕТЕРИНГ УСЛУГИ за приватни лица, државни институции, општини, фирми, компании, училишта, амбасади и други корисници 

 Во подготовката и изведбата на кетеринг услугите се вклучени професорите по стручните предмети, учениците како дел од нивните часови по практична настава во кабинетите и во производната работилница која работи во состав на училиштето. 

        
Во понудата од страна на нашето училиште спаѓа:

 

Подготовка на храна за КЕТЕРИНГ СЕРВИС:

 • Коктели по повод семејни веселби(свадби), промоции, прослави, семинари, презентации и др.

 • Ручеци по разни поводи

 • закуски

 • организација на кафе паузи

во просториите на училиштето или во Вашите простории

 

Комплетна услуга и инвентар за 1500 лица:

 • опрема и инвентар (стаклени чаши, порцелански чинивчиња, чаршафи и др.)

 • услуга за послужување (ученици келнери)

 • аранжирање (ученици келнери и готвачи)

 • транспорт со специјално ново возило(2011год) со термо кинг и ладилник

Простор за одржување на:

 • семинари

 • промоции

 • презентации mk   en  

 
Работно време на референт за вонредни испити
одговорен наставник
Тодоровска Јагода

ПОНЕДЕЛНИК  12:00 -17:00h

ВТОРНИ       9:00 -14:00h

СРЕДА         9:00 -14:00h

ЧЕТВРТОК        9:30 -13:00h

Запишување и пријавување
на испити може да се
врши тука и во библиотека
Освоено 3-то место во проектот на Култур Контакт Австрија за Одржлив развој во туризмот 

 

 
Средно Училиште на Град Скопје ''Лазар Танев'' Скопје