Средно училиште на град Скопје
 

   Матура
 
 
 
 
 
 
Матура
Вкупно 3 Прикажани: Матура.    Страна број: 1  од вкупно 1   



        

mk   en  

 
Работно време на референт за вонредни испити
одговорен наставник
Тодоровска Јагода

ПОНЕДЕЛНИК  12:00 -17:00h

ВТОРНИ       9:00 -14:00h

СРЕДА         9:00 -14:00h

ЧЕТВРТОК        9:30 -13:00h

Запишување и пријавување
на испити може да се
врши тука и во библиотека
Освоено 3-то место во проектот на Култур Контакт Австрија за Одржлив развој во туризмот



 

 

 
Средно Училиште на Град Скопје ''Лазар Танев'' Скопје