Средно училиште на град Скопје
 

 
Previous

 •     25та конференција
  на AEXT

  Домаќини на 25та годишна
  конференција на AEXT


 • Професионалност

  Признат центар за
  професионални кадри
  за угостителско-
  туристички кадри

 • Пракса

  Професионална
  и феријална практика
  во угостителски објекти
  кои одговараат
  на стандардот


 • Успех

  Воспитување на младите
  за одговорно лично
  и општествено живеење

 • Услуги

  Кетеринг  услуги
  простор за семинари
  подготовка на храна

Next

ИНФОРМАЦИИ
И З В Е С Т У В А Њ Е

Се известуваат учениците запишани во  I и II година во учебната 2016/2017 година дека на 01.09.2016, наставата ќе започне во 8:00 часот. Учениците во училиште треба да бидат најдоцна до 7:45 часот.

Наставата за учениците од III и IV година, ќе започне во 9:00 часот.Учениците во училиште треба да бидат најдоцна до 8:45 часот.

Државна матура
Државна матура во августовскиот испитен рок 2016  нашите ученици ќе ја полагаат во средното училиште ,,Кочо Рацин,, во Ѓорче Петров Скопје по предходно објавен распоред
Уписи слободни места
Слободни места за учебната година 2016/2017 за I-ва, II-ра и III-та година.
Завршен испит Августовски рок


ЗАВРШЕН ИСПИТ во августовскиот рок 2016


За четиригодишно образование


Македонски јазик и литература 19.08.2016 во 9,00 часот


Хотелско и Агенциско работење 22.08.2016 во 9,00 часот


Проектна задача од 22 до 27 .08.2016 по предходен договорЗа тригодишно образование


Македонски јазик и литература 19.08.2016 во 9,00 часот


Готварство,послужување, слаткарство и практична настава за пекари

22.08.2016 во 9,00

Известување
 СООПШТЕНИЕ

 

Известување за матура
Резултатите од матурските испити во јунскиот испитен рок 2016 година се стигнати и објавени на огласна табла во училиште. Матурантите да дојдат  да ги видат и доколку паднале по некој предмет треба повторно да го пријават во рок од  13.07 до 21.07.2016 од 8,00 до 12,00 часот или да се префрлат на завршен испит.Доколку сакаат да поднесат приговори рокот е до 14.07.2016 до 12,00 часот.

 • 25 Annual Conference and Competition

 • 8-13 October 2012

 • Skopje and Ohrid - Macedoniamk   en  

 
Работно време на референт за вонредни испити за Октомври
одговорни наставници

ПОНЕДЕЛНИК  9-14.00- Кацарски Милан

ВТОРНИК          9-14.00- Ковачевска Маја

СРЕДА                9-14.00-Бебековска Зорица

ЧЕТВРТОК        9-14.00- Ковачевска Маја

Запишување и пријавување
на испити може да се
врши тука и во библиотека
Освоено 3-то место во проектот на Култур Контакт Австрија за Одржлив развој во туризмот 

 

 
 
Средно Училиште на Град Скопје ''Лазар Танев'' Скопје