Средно училиште на град Скопје
 

 
Previous

 •     25та конференција
  на AEXT

  Домаќини на 25та годишна
  конференција на AEXT


 • Професионалност

  Признат центар за
  професионални кадри
  за угостителско-
  туристички кадри

 • Пракса

  Професионална
  и феријална практика
  во угостителски објекти
  кои одговараат
  на стандардот


 • Успех

  Воспитување на младите
  за одговорно лично
  и општествено живеење

 • Услуги

  Кетеринг  услуги
  простор за семинари
  подготовка на храна

Next

ИНФОРМАЦИИ
Соопштение
Проектните задачи за матура  учениците (редовни и вонредни )
 да ги предаваат најдоцна до петок 27.03.2015 година
Распоред за вонредни испити Март 2015
 Распоред  Март 2015
Државна матура
Информации матура 2014

 • 25 Annual Conference and Competition

 • 8-13 October 2012

 • Skopje and Ohrid - Macedoniamk   en  

 
Освоено 3-то место во проектот на Култур Контакт Австрија за Одржлив развој во туризмот 

 

 
 
Средно Училиште на Град Скопје ''Лазар Танев'' Скопје