Средно училиште на град Скопје
 

 
Previous

 •     25та конференција
  на AEXT

  Домаќини на 25та годишна
  конференција на AEXT


 • Професионалност

  Признат центар за
  професионални кадри
  за угостителско-
  туристички кадри

 • Пракса

  Професионална
  и феријална практика
  во угостителски објекти
  кои одговараат
  на стандардот


 • Успех

  Воспитување на младите
  за одговорно лично
  и општествено живеење

 • Услуги

  Кетеринг  услуги
  простор за семинари
  подготовка на храна

Next

ИНФОРМАЦИИ
Списоци и термини за полагање проектна задача 2017г
Списоци и термини за полагање проектна задача 2017 >>
Важно соопштение
Проектните задачи ( дел од матура и завршен испит) учениците да ги предадат до 15.03.2017 година. Подоцна нема да се примаат и ќе бидат префрлени за во август.           
Календар на испити2016/2017 година
Ориентационен календар на активности за полагање на испити (матурски, завршен ) 2016/2017 година

 • 25 Annual Conference and Competition

 • 8-13 October 2012

 • Skopje and Ohrid - Macedoniamk   en  

 
Работно време на референт за вонредни испити
одговорен наставник
Тодоровска Јагода

ПОНЕДЕЛНИК  11-16.00

ВТОРНИК          9-14.00

СРЕДА                9-14.00

ЧЕТВРТОК        9:00-13.00

Запишување и пријавување
на испити може да се
врши тука и во библиотека
Освоено 3-то место во проектот на Култур Контакт Австрија за Одржлив развој во туризмот 

 

 
 
Средно Училиште на Град Скопје ''Лазар Танев'' Скопје